Schůzky

Co děláme na schůzkách ?

  • Požární útok
  • Požární štafeta družstev
  • Práce s buzolou a mapou
  • Zjískáváni vědomosti, správné použití hasícího přístroje, použití jednoduchých hasebních prostředků, jak se zachovat v mimořádné situaci
  • Střelba se vzduchovky
  • Vázání uzlů
  • Zdravověda poskytování první pomoci
  • Dovednostní zkušenosti, řezání dřeva na čas, zatloukaní hřebíků, a podobné věci
  • Občas se zůčastnujeme výcviku zásahové jednotky
Vytvořte si webové stránky zdarma!