Zásahová jednotka

 

Naše jednotka patří do kategorie JPO 5. To znamená, že máme místní působnost a proto zabezpečujeme výjezd po území našeho zřizovatele. (Jundrov).

Vyjíždíme do 10 minut od ohlášení události. Vyhlášení poplachu probíhá pomocí SMS zpráv, které všem členům odešle Krajské operační a informační středisko JmK (KOPIS).

Jundrov patří do hasebního obvodu Hasičského záchranného sboru JmK, požární stanice Výstaviště (PS-BVV-P3).

Naše jednotka je tvořena 19 členy, z toho máme 8 nositelů dýchací techniky.

Jsme vybaveni čtyřmi zásahovými vozidly - CAS 25 Man - CAS 32 T148 - DA L1Z Ford - DA12 L1Z AVIE -

Ve výstroji jednotky najdeme zásahové přilby, Dräger HPS 3500 a Gallet F1 X, zásahové obleky FireHorse FR3, lehké zásahové obleky BUSH FIRE,  opasky BUPEX.

Každý člen má pracovní stejnokroj PS 2, zásahový oblek , přilbu a zásahové boty.